Denna dagen – ett översättarliv

Text: Maria Arnstad

Erik Andersson, översättare och författare, har beställt frukost i Dublin, Irland. Han är i färd med att ny­översätta­ James Joyces Ulysses till svenska: ”Jag bestämmer mig för att kalla korven för korv. Så lätt kan ett olösligt översättningsproblem lösas.”

I Dag ut och dag in med en dag i Dublin får vi ta del av Erik Anderssons vardagliga tankar, inte bara om förbryllande och trevliga översättningsproblem, utan om livet. En översättare, förstår man, översätter inte bara texter. Översättaren översätter livet – inklusive frukostkorvarna.

Att översätta verkar onek­ligen korvigt. Speciellt när man åtagit sig ”en av de största och mest betydelsefulla romaner som skrivits”. För därom råder enighet, menar Erik Andersson. Han är själv enig om Ulysses storhet – och om alla andra uppfattningar om den berömda Boken. Många tycker­ att den är enormt svår, fast de inte har öppnat den.

Erik Andersson håller med även om svårighetsgraden. Han har tillbringat fyra år i denna enda Dublindag 1904, under vilken Ulysses utspelar sig. Märkligt nog syns inga spår av översättningsångest i hans bok om arbetet med översättningen av boken. Trots Ulysses alla ”brott i texturen”, encyklopediska ambitioner och evinnerliga avstickare med komprimerad kyrkohistoria mitt i rofyllda korvbetraktelser.

Erik Andersson är underfundig som en Nalle Puh i sin Irlandstillvaro. På sin höjd anas viss frustration. Men vem kunde tro att en bok om översättning kunde vara så ohämmat rolig?

Efter att ha läst Dag ut och dag in med en dag i Dublin är chansen stor att även jag törs närma mig Ulysses. Jag tror den smakar korv.