Bakom kulisserna på politikerspråk

Ordens makt i politiken

Text: Karin Skagerberg

Sara Gunnerud (Katalys)

Språkkonsulten Sara Gunnerud analyserar här det svenska politikerspråket utifrån bland annat språkfilosofen Paul Grices och lingvisten George Lakoffs teorier. Politiska utspel dissekeras med Nya Moderaternas så kallade nyspråk i fokus – eller som författaren formulerar det: ”Hur Moderaterna har kunnat ta över Socialdemokraternas språk.” Boken är uttalat politisk, och Sara Gunnerud är själv socialdemokrat. Den ideologiska genomgången, där ”borgerligt” och ”progressivt” ställs mot varandra, är både tydlig och uppfriskande ur politisk synvinkel – men kanske inte ur språklig. Det är däremot beskrivningen av hur man lyft locket på den politiska ordlådan och lagt in nya innebörder. Och – kanske allra viktigast – boken påminner om språkets makt vid opinionsbildning.