Avstamp mot levande latin

Latin – en introduktion, Andreas Nordin (Appell förlag)

Text: Maria Arnstad

De latinska sentenserna glimmar ofta i svenskan: amor vincit omnia, errare humanum est, veni, vidi, vici

Andreas Nordin tar avstamp just i sådana uttryck för att föra oss vidare in i latinets grunder. Vi får inte bara lära oss vad uttrycken betyder, utan även varför de ser ut som de gör.

I varje avsnitt med rubriken ”Citat och uttryck” listas ett antal sentenser. Där kan man till exempel lära sig att Dum spiro, spero betyder ’Så länge jag andas, hoppas jag.’ Under listan följer ytterligare förklaring, i detta fall en svensk omskrivning: ”Så länge det finns liv finns det hopp.”

Går man vidare hittar man en utförlig ordlista med alla ingående ord i de listade citaten: dum är en konjunktion som betyder ’så länge som; medan’, spiro betyder ’andas’ och spero ’hoppas’. Man får även ”svenska” jämförelseord: spiro jämförs med respirator, spero med desperat.

Andreas Nordin bygger sedan gradvis på med den latinska grammatiken – hur substantiv och verb böjs efter person, var konjunktionerna hamnar, vilka genus och kasus som finns och så vidare. Småningom får man även längre texter på latin att ta sig igenom. Man kan välja att gå på djupet – eller stanna på ytan.

Det är svårt att koppla loss latinet från dess historia, och man kan även läsa den här boken som en historiebok. Mellan de grammatiska avsnitten kommer lättlästa skildringar av det antika Rom, med allt från dess politiska historia, matkultur, mode och kvinnohistoria till namnskick och religion.

Latinet, inser man snart, är långt ifrån dött – och de tankar som omger språket är ingalunda antika.