Därför borde vi tala om år tvåtusen

Text: Bengt Assarsson

Sture Allén hade fel när han försökte få Sverige att säga tjugohundra i stället för tvåtusen. Ett beslut som i praktiken innebar att Sverige berövades ett enhetligt sätt att benämna årtal. Här är fyra skäl till varför Sture Allén hade fel:

  1. Matematik. Tjugohundratalet betyder åren 2000–2099, tvåtusentalet betyder åren 2000–2999. Det är det grundläggande motivet. Vi har aldrig haft några problem att förstå att slaget vid Hastings 1066 stod på tusentalet.
  2. Årtalsbenämningen. Att ha ovanstående motiv som grund för att benämna årtalen till exempel tjugohundrasjutton i stället för tvåtusensjutton är ett logiskt felslut. Det ger ingen ökad precision.
  3. Analogier till andra uttryck. Friidrottare tävlar på distansen femtonhundra meter. Om de springer lite längre springer de inte tjugohundra meter. De springer tvåtusen meter. Vi har aldrig i något annat sammanhang gått från nittonhundra till tjugohundra.
  4. Internationella jämförelser. Inget annat land har tagit till sig ordet tjugohundra. Alla andra säger tvåtusen. Och förstår skillnaden mellan åren 2000–2999 och 2000–2099. Bara svenskarna anses inte kunna göra det.