Whitesplaining

Vita som försöker definiera rasism kan anklagas för att ägna sig åt whitesplaining.

Text:

Mansplaining innebär att män förklarar något för kvinnor på ett nedlåtande sätt. Whitesplaining, å sin sida, går ut på att vita försöker förklara rasism för någon med annan hudfärg.

ETC skildrar fenomenet så här: ”Ett närliggande begrepp [till mansplaining] är whitesplaining, där en vit person förklarar hur en icke-vit person har fel kring rasism. Det är samma uppbyggnad som mansplaining: Ens egen identitet tillhör normen och är därför mer objektiv och korrekt än andras individuella erfarenheter, oavsett hur lite erfarenheter och kunskap man själv har i ämnet.”