Vobba och vaffa

Text:

Att vabba innebär att man tar ut tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Verbet är bildat till förkortningen vab. Nu börjar också ordet vobba användas för dem som vårdar sjuka barn och jobbar hemifrån samtidigt. Vobba används en hel del i talspråk och på nätet, som i bloggen Networking: "Yngsta dottern är sjuk så jag och maken turas om att vobba denna vecka." Ordet vaffa leker på liknande sätt med det etablerade vabba. Här handlar det om att vårda sina gamla föräldrar eller ta ledigt från jobbet för att vara med på planeringsmöten med hemtjänst och liknande.