Vi slår på trumman för 2023 års nyord!

Teknik, inflation, krig och gängvåld. Alla gör avtryck i Språktidningens och Språkrådets nyordslista med 34 nykomlingar i svenskan.

Text: Linnea Hanell, Laila Höglund, Ola Karlsson, Språkrådet, Anders Svensson, Språktidningen

Bild: Jens Magnusson

Läs nyordslistan så här: nyord, definition, aktuellt exempel på användning, kommentar om ursprung, användning, synonymer etcetera. Vissa ord är inte helt nya, men har ökat i användning under 2023.

AI-klonad

kopierad med hjälp av AI-teknik, om exempelvis ett musikstycke, ett konstverk eller en röst

Samtidigt tror hon att AI-klonade röster och AI-komponerade låtar kommer att leda till ytterligare diskussioner. I dag tillåts ­AI-genererad musik på Spotify, men plattformen tillåter inte att dess innehåll används för att träna AI-modeller.
Mora Tidning 15 oktober 2023

Barbenheimer

samordnade aktiviteter som rör de två storfilmerna Barbie och Oppenheimer

Var för sig var ”Oppenheimer” och ”Barbie” till synes två ordinära filmer, men när de ställdes mot varandra samma premiärfredag i somras utvecklades det till ett kulturellt fenomen – ”Barbenheimer”.
TT 23 augusti 2023

Kommentar: Ordet Barben­heimer har använts för att benämna de samtidiga bio­premiärerna av de två filmerna, men också för det att se de två filmerna efter varandra, samt för diskussioner om kontrasterna mellan de båda filmerna. Ordet har även använts i utvidgad betydelse om samordning av två händelser i kulturvärlden som båda drar stor publik.

Den som ­bubbelhoppar ser till att hamna i samman­hang där den möter nya infallsvinklar.

bubbelhoppa

medvetet byta miljö för att komma ur sin egen ”bubbla” och på så sätt få nya perspektiv och kunskaper

Prata med en främling på bussen, låt slumpen avgöra din umgängeskrets – och var nyfiken. Begreppet ”att bubbelhoppa” handlar om att lämna sin egen bubbla och lära sig förstå andra.
Måbra 15 juni 2023

Kommentar: Till verbet har även personbenämningen bubbel­hoppare bildats. Ekonomen Emma Stenström har under ­hösten 2023 utkommit med boken Bubbelhoppa.

cyberresiliens

förmåga att stå emot it-attacker och upprätthålla grundläggande funktioner

Martin Riley kommenterade nyligen hoten mot Europas kritiska undervattensinfra­struktur där Ryssland an­klagats för att ha inlett en sabo­tagekampanj på djupt vatten för att förstöra viktiga energi- och datalänkar, och upp­manade nätverksopera­törer att öka tjänsternas cyberresiliens.
Computer Sweden 19 januari 2023

deinfluencing

det att i sociala medier ­uppmana till att inte köpa en viss produkt eller tjänst

”De-influencing är nya grejen så jag ska visa hajpat smink som jag inte tycker är värt det”, säger en svensk kvinna i en Tiktok-video. Taggen ”de-influencing”, anti-influe­ring, har över 380 miljoner visningar i appen. Det här går tvärtemot vad influerare, personer med stark närvaro i sociala medier, vanligtvis gör. Det vill säga marknadsför saker i utbyte mot produkter eller pengar. 
Dagens Nyheter 23 mars 2023

Kommentar: Deinfluencing, som varit en trend på sociala medier under 2023, kallas på svenska också antiinfluering. En person som publicerar deinfluencing­inlägg kan kalla sig de­influencer eller antiinfluerare. Orden skrivs ibland med bindestreck: de-influencing, ­anti-influering och så vidare.

det svenska tillståndet

den situation i Sverige där gäng­kriminalitet präglar samhället

Under 2022 steg antalet dödsskjutningar i Sverige till en ny rekordnivå. När året summerades hade 63 personer fallit offer för en ­skottlossning. Siffrorna har skapat avtryck i våra grannländer – där antalet dödsskjutningar inte någonstans har passerat tvåsiffrigt under de senaste åren. I den politiska debatten används där begreppet ”det svenska tillståndet” som ett varnande exempel.
Göteborgs-Posten 1 mars 2023

Kommentar: Inlånat från norskans svenske tilstander, som fanns med på den norska nyordslistan 2017. ­Mot­svarande uttryck används även i ­danskan. I Finland talas det om den svenska vägen i samma ­bemärkelse.

dna-pass

kort som innehåller alla ­viktiga genetiska uppgifter om en ­person, för användning i vården

Eftersom vi bär på olika genetiska uppsättningar reagerar vi olika på samma läkemedel. Till exempel bryter vissa personer ned ­medicinen snabbare, vilket gör att de behöver en högre dos för att få önskvärd effekt. För att få bukt med problemet har forskare utvecklat ett så kallat DNA-pass som utvärderats i en studie. Passet består av ett kort i kreditkortstorlek med ett magnetband som innehåller alla viktiga genetiska uppgifter om patienten.
Forskning.se 6 februari 2023

En stillsam ­dopaminfasta syftar till att undvika påslag av signalsubstansen dopamin.

dopaminfasta

avhållsamhet från aktiviteter som antas ge påslag av signalsubstansen dopamin i hjärnan

På kvällen sitter jag med en bok och en hård smörgås i ­stället för att titta på en tv-­serie och ta ett glas vin som jag ofta gör. Mobilen har jag satt på ljudlös och lagt på hallbordet. En vag oroskänsla i kroppen. Rastlöshet och tristess, som om jag väntar på något. Borde jag inte få en belöning för att ha klarat av min första dag med ”dopaminfasta”? 
Svenska Dagbladet 29 september 2023

Kommentar: Kallas även ­dopamindetox

dubbelswisha

betala två gånger i rad på till exempel en massagesalong, där den andra betalningen misstänks vara för sexuell tjänst

En vd för ett framgångsrikt svenskt företag åtalades för sexköp efter att en större kopplerihärva nystats upp vid en massagesalong på Öster­malm i Stockholm. Efter anklagelserna lämnade han sitt jobb men frikändes i tingsrätten. Nu anser hov­rätten att mannen är skyldig till tre sexköp där han ”dubbel­swishat” som betalning.
Expressen 31 maj 2023

evighetskemikalie

syntetiskt framställt ämne som inte kan brytas ner i naturen utan som finns kvar för evigt 

En av vår tids värsta miljökatastrofer är den pågående spridningen av 10 000 varianter av evighetskemikalierna PFAS. De finns redan i dag precis överallt i miljön, inklusive i våra egna kroppar.
Aktuell Hållbarhet 18 september 2023

exposekonto

konto i sociala medier som syftar till att hänga ut personer i kränkande situationer, exempelvis sådana som inkluderar våld eller nakenhet

Det har blivit allt vanligare att barn och unga hängs ut på så kallade ”exposekonton” på s­ociala medier. Därför gör kommunen en unik kraft­samling och kallar föräldrar till stormöte.
Hallands Nyheter 14 februari 2023

gargasnipe

smygtagen bild eller film på en person som anses se konstig ut, vanligtvis publicerad på sociala medier

Det finns specifika konton som ägnar sig åt att hänga ut ­människor som ”fula”. ­Under hashtaggen Garga­jakt eller Garga­snipes sprids ­videos på personer som de som ligger bakom kontona tycker ser ”konstiga” ut. Det kan röra sig om allt från en äldre dam med ­rullator ­eller en yngre man med hörlurar på bussen.
Västerbottens-Kuriren 26 april 2023

Kommentar: Kallas även garga­melsnipe. Uttrycket syftar på Gargamel, en ondskefull och ful alkemist i Smurfarna. Bilder och filmer med hashtaggen ­#gargasnipe publiceras normalt i sociala medier, bland annat på plattformen Tiktok.

Med hjälp av generativ AI går det att skapa bland annat film, ­musik, text och konst.

generativ AI

artificiell intelligens som ut­ifrån mönster i träningsdata kan skapa helt nytt innehåll, exempelvis text, bilder och musik

Den största snackisen i media har varit om så kallad generativ AI, det vill säga AI som utöver att förstå och tolka information även skapar nytt innehåll. Detta kallas också för kreativ AI, eftersom den kan skapa texter, bilder, ljud och video baserat på stora mängder av redan ­existerande data. Under de senaste åren har generativ AI blivit kommersiellt paketerad och gjorts tillgänglig för allmänheten.
Sveriges kommunikatörer 31 mars 2023

Kommentar: Flera andra AI-relaterade ord har ökat under 2023, exempelvis språkrobot

grön kolonialism

exploatering av ­landområden och naturresurser för att främja hållbarhetsmål på en annan plats

Människorna som lever närmast naturen och som bidrar minst till klimatförändringarna är alltså också de som drabbas hårdast av dem och får betala mest – genom att ge upp sitt land och sina rättigheter. Syftet är förstås gott, att bromsa klimatförändringarna. Men det förändrar inte det faktum att de rika och resursstarka exploa­terar de svagare i vad som beskrivs som grön kolonialism.
Nordvästra Skånes Tidningar 14 juli 2023

Kommentar: Det motsvarande grønn kolonialisme före­kommer i norskan.

hyschpengar

penningsumma som betalas för att mottagaren inte ska röja känslig information

I april blev Donald Trump första ex-presidenten att åtalas för brott. Det gällde då misstankar om att han ska ha förfalskat bokföringen i samband med utbetalningar av så kallade hyschpengar.
Aftonbladet 9 juni 2023

Kommentar: Översättningslån från engelskans hush money.

ick

drag eller beteende hos en person som en annan person finner frånstötande

Prinsess-feministerna vill självklart inte vara sämre, de publicerar listor på sina icks och date-krav, och ser imperfektioner i en partner som tecken på att någon deppigt ”nöjt sig” eller gjort ett strate­giskt nedköp, med brist på självrespekt eller patriarkatet som bakom­liggande diagnos.
Aftonbladet 27 oktober 2023

Kommentar: Uttrycket the ick förekom under 1990-­talet i ­populära amerikanska ­serier som Ally McBeal och fick ­därefter stor spridning bland annat via tv-programmet Love island. Det är bildat av den engelska interjektionen ick och betecknar en plötslig känsla av avsmak ­inför en person man ­tidigare sett som ­attraktiv. ­Ordet används oftast i ­plural, icks. I en mer utvidgad ­betydelse syftar ordet på drag eller ­beteenden som en person ­uppfattar som oattraktiva hos en tänkbar ­partner, hos människor generellt, eller som ett olämpligt beteende i största allmänhet.

En utredning om en insyns­princip i fristående förskolor och skolor pågår just nu.

insynsprincip

princip som innebär att privata aktörer måste ge allmänheten viss insyn i verksamheten som dock inte är lika långtgående som ­offentlighetsprincipen

I en utredning som den förra regeringen startade ingick att titta på hur offentlighetsprincip för friskolor skulle kunna införas. Men den nya rege­ringen valde att ta bort den här delen, för att istället vilja införa en insynsprincip som inte sträcker sig lika långt.
Göteborgs-Posten 10 mars 2023

Kommentar: Regeringen över­väger att införa en insynsprincip i friskolor för att bland annat möjliggöra jämförelser med kommunala skolor.

klivare

person som mot betalning begår brott på uppdrag av ett kriminellt nätverk

Tre så kallade ”klivare” – de som utför dåden – reser från Borås, Jönköping och Huskvarna till Sundsvall för att ”trycka av”. De ges i uppdrag att detonera en bomb utanför bostaden där måltavlan från Dalennätverket bor.
Expressen 3 september 2023

korankris

politiskt svår situation utlöst av tillståndsgivna skändningar av Koranen

I kölvattnet av korankrisen har Irak brutit alla diploma­tiska förbindelser med Sverige. Irak har bland annat upp­manat Sveriges ­ambassadör att lämna landet och kallat hem sin högsta diplomat i ­Sverige, dess chargé d’affaires.
TT 12 september 2023

Kommentar: Används ofta i den bestämda formen korankrisen. Under 2023 har ordet använts för att benämna händelser i både Sverige och Danmark.

krigssponsor

aktör som genom affärsverksamhet i ett krigförande land anses bidra indirekt till kriget genom till exempel skatte­inbetalningar

Den ukrainska antikorruptionsmyndigheten, NACP, har under Rysslands pågående anfallskrig skapat stora nyhetsrubriker. I somras stämplades Marabous ägare Mondelez som krigssponsor. Något som ledde till en omfattande bojkott från både näringsliv och privatpersoner.
Dagens Nyheter 24 oktober 2023

känslighetsläsare

person med uppdrag att granska texter för att rensa bort potentiellt stötande innehåll

Ytterligare ett tecken på detta är att förlagen i den anglo­saxiska världen börjat anlita så kallade sensitivity readers, alltså känslighets­läsare. Det är personer som läser igenom manus på jakt efter eventuella rasistiska eller olämpliga sätt att skriva om minoritets­identiteter. 
Fokus 11 augusti 2022

Kommentar: Översättningslån från engelskans sensitivity reader. På svenska ­förekommer även sensitivitetsläsare ­(sensitivitetsleser på norska, sensi­tivitetslæser på danska). Ett av de uppdrag en känslighetsläsare kan arbeta med är att samtidstvätta ett äldre verk ­inför en nyutgivning, det vill säga rensa bort uttryck som blivit problematiska med tiden. 

longtermism

etisk ståndpunkt att man vid beslut bör ta hänsyn till konsekvenser som kan uppstå långt in i framtiden, och inte bara till ­konsekvenser som uppstår mer kortsiktigt 

Den så kallade ­longtermismen – en moralisk filosofi som innebär att prioritera investeringar i en värld långt, långt borta från dagens verklighet – vinner också mark i Silicon Valley. ”Det är utilitarism med ett gudskomplex”, som tidningen The Guardian skrev förra året.
Aftonbladet 25 augusti 2023

Kommentar: Termen long­termism myntades av Oxford-filosoferna William MacAskill och Toby Ord och är ett centralt begrepp i den filosofiska strömningen effektiv altruism.

menstrosa

trosa som fungerar som mensskydd

Menskoppen gjorde mensen mer hållbar genom att minska antalet engångsprodukter. Men det senaste året har mens­trosan slagit igenom stort. De ser ut som vanliga trosor fast de är lite tjockare i grenen. Man rekommenderas att köpa runt fem stycken för att klara mensens alla dagar. De flesta håller i upp till 12 timmar och man blöder alltså rakt ner i dem utan andra skydd. Sen byter man trosor, sköljer ur dem i kallt vatten och lägger i tvättkorgen.
Allas 23 november 2023

Stigande priser har gjort många konsumenter multilojala mot flera olika ­butiker.

multilojal

som är medlem eller kund hos flera olika butikskedjor för att leta bästa pris och nyttja rabatter

Ulf Mazurs tips för att hålla nere matkostnaderna är att absolut inte binda sig vid en butik. ”Man ska vara multi­lojal mot butikerna, var medlem överallt och utgå från veckans extrapriser. Det är helt okej att kolla i flera ­butiker”, säger han.
Råd & Rön 24 oktober 2023

nepo baby

person som får fördelar i sin karriär för att den har en känd eller inflytelserik förälder

Valter Skarsgård, 27, son till Stellan Skarsgård och lillebror till skådisarna Alexander, Gustaf och Bill, avfärdar debatten om ”nepo babies”. Termen ”nepotism baby”, förkortat ”nepo baby”, handlar om att kändisbarn anklagas för att ha tagit sig in i kultur- och nöjesbranschen via sina föräldrars meriter.
Hänt Extra 31 oktober 2023

Kommentar: Räkmackebarn och kulturbarn används i samma betydelse.

neurodiversitet

variation av neuropsykiatriskt funktionssätt i en grupp

[Rekryteringskonsulten] har själv en adhd-diagnos och har nischat sig mot mångfald och särskilt neurodiversitet, det vill säga variation i kognitiva förmågor, exempelvis adhd eller autism. Den osynliga mångfalden har tidigare inte fått lika mycket utrymme som variation av etnicitet, kön och ålder.
Chefstidningen 7 juni 2023

Kommentar: Uttrycket neuro­diversitet lanserades på 1990-talet av den australiska sociologen Judy Singer i syfte att utmana idéer om att neuro­psykiatriska diagnoser som adhd och autismspektrumtillstånd alltid innebär en brist. 

prompta

skriva en textinstruktion till­ en AI-tjänst 

En kommunikatör kan ”prompta”, det vill säga ge i uppdrag till AI-verktyget att till exempel skriva en 500 ord lång artikel baserat på informationen X och med Y som målgrupp.
Akavia Aspekt 16 november 2023

Kommentar: Ordet prompta har använts i en bredare betydelse i fackkretsar tidigare. 

relationism

spelsätt i fotboll som utgår från bollens position på plan i stället för vilka ytor som ska täckas

Relationismen ses som en reaktion på att det som ­kallas positionsspel dominerat fotbollen så länge. Både Pep Guardiolas tikitaka-­fotboll från Barcelona och den energi­fyllda fotboll som Jürgen Klopps Liverpool tidigare haft framgångar med – bygger på att spelarna följer tränarnas förutbestämda mönster. I det nya spelet är spelarna friare att uttrycka sina känslor och egenskaper, själva tänka och skapa utifrån situationen. Man utgår från var bollen är i stället för hur planens ytor kontrolleras.
Dagens Nyheter 13 maj 2023

Kommentar: Även formerna relationistisk, relationistiskt och relationist förekommer.

situationship

längre relation som befinner sig någonstans mellan romantiskt förhållande och vänskap

Situationship: En relation som svävar någonstans mellan ett stadigt förhållande och vänskap och förblir odefi­nierat över tid. Som mer än en tillfällig fling men inte lika seriöst som ett förhållande utvecklades termen ”situationship”. Tinders årliga trend­rapport visade en ökning med 49 % av medlemmar som lade till termen i sina profiler och fler än en av tio tillfrågade unga singlar sa att de föredrar situationships som ett sätt att utveckla en relation med mindre press.
Café 13 juni 2023

snikflation

strategi där företag i stället för att höja priser försämrar kvalitet, rabatter och service på produkter och tjänster

Avstängd bastu, sämre kundservice och utspädda produkter – nu drabbas kunderna av snikflation. Samtidigt är det närbesläktade begreppet krympflation mer aktuellt än någonsin.
Råd & Rön 24 januari 2023

Kommentar: Jämför engelskans skimpflation.

En streamingfarm kan användas för att i stor skala spela musik som innehavaren har ­rättigheter till.

streamingfarm 

samling av stort antal gratiskonton till strömningstjänster, som har syftet att genom auto­matiserade strömningar gene­rera ekonomisk ersättning eller få det att framstå som att ett visst innehåll är mer populärt än det verkligen är

För två år sedan gjorde ­tullen ett tillslag mot ett lager i Stockholm där 190 kilo canna­bis hittades. Kort därefter fick polisen tips om ett bedrägeri från samma lokal. ”Ett stort gäng datorer står och spelar låtar på repeat från Spotify”, löd informationen som polisen aldrig följde upp. Flera ­källor bekräftar nu för SvD att lokalen har varit en så kallad ”streamingfarm”. En före­tagare ska ha köpt loss musikkataloger och ­därefter kopplat upp hundratals ­datorer som streamade låtarna om och om igen. På så sätt ska han enligt uppgift ha fått flera miljoner kronor utbetalade från Spotify varje år.
Omni 8 september 2023

Kommentar: På svenska används ibland strömningsfarm eller strömningspark.

tantparkour 

lättare fysisk träning för äldre där föremål i utemiljön används exempelvis som hinder att klättra över

Ett cykelställ, en fontän och ett staket. Några rejäla stenbumlingar. Mer behövdes inte för att Moras första officiella tantparkourgrupp skulle hitta kreativ rörelseglädje mitt i Mora centrum.
Falu-Kuriren 25 september 2023

Kommentar: Uttrycket ­myntades av en äldre kvinna och syftar på att parkouren är lite mindre extrem och mer anpassad för seniorer.

Toxisk positivitet känneteck­nas av att en person på ett skadligt sätt förskjuter negativa känslor.

toxisk positivitet

positivt tänkande som innebär att negativa känslor på ett skadligt sätt trycks undan och förnekas

Livet kan inte vara kul jämt, det är bara att suga i sig. De som fastnat i ett mönster av toxisk positivitet vägrar att se realistiskt på sin egen eller andras situation. De för­nekar och förskjuter negativa känslor för att bara koncentrera sig på vad de uppfattar som positivt – även när dessa känslor eller idéer saknar förankring i verkligheten. De vill inte ta itu med negativa känslor som sorg eller besvikelse utan ser dem som ett personligt misslyckande.
Tara 24 oktober 2023

Kommentar: Av engelskans ­toxic positivity, som även an­vänds som term inom psykologin.

vild graviditet

graviditet som genomförs helt utan kontakt med vården

En vild graviditet innebär att graviditeten är oövervakad och att kvinnan inte går på några kontroller hos mödravården. Förlossningen är inte assisterad utan sker utan att sjukvårdspersonal eller barnmorska närvarar.
Hudiksvalls Tidning 30 oktober 2023

Kommentar: Den som genomför en vild graviditet planerar normalt att också genomföra förlossningen utan kontakt med vården.

Vilket är 2023 års bästa nyord?

Ola Karlsson: Nyorden blir till en kulturskatt

Gängvåld, inflation och klimathot präglade även 2023. Men också AI-teknikens utbredning och dejtninglivets trend­ord.
Ett tecken på gängens våldsspiral är att deras egen slang nu letat sig in på tidningssidorna, som ­klivare för person som begår brott på uppdrag av andra i ett kriminellt nätverk. Ska vi komma tillrätta med den empatibrist som är orsaken till mycket av det hänsynslösa våldet behöver fler våga bubbelhoppa, alltså lämna sin snäva tillvaro och sätta sig in i andra männi­skors liv och perspektiv.
Våldet fanns även i bakgrunden av den korankris vi sett i Sverige 2023, där skändningar av Koranen ledde till oro för terrordåd. De dåden blir allt oftare digitala, och både Sverige och enskilda företag behöver värna sin cyberresiliens för att kunna stå emot it-attacker. Företagen bör också värna sitt renommé och inte bedriva handel med krigförande länder som Ryssland; i annat fall kan de beskyllas för att vara krigssponsorer som indirekt bidrar till krigets finansiering. Andra företag beskylls i stället för grön kolonialism, att den gröna omställningens behov av mineraler och metaller sker på bekostnad av urfolkens rättigheter till de landområden där en ny gruvindustri växer fram.

Inflationen fortsatte också att sätta spår under året, där de senaste årens krympflation och smygflation nu följdes av snikflation, att företag i stället för att höja priser tar bort rabatter och försämrar kvalitet och service på produkter och tjänster. Vi ­konsumenter kontrade med att vara multilojala och leta extrapriser och kunderbjudanden hos flera ­butikskedjor. Det ekonomiska läget har samtidigt ­skapat trenden deinfluencing där antiinfluerare i sociala medier avråder från dyra och undermåliga produkter.

På nätet brer också dejtninglivet ut sig på olika sätt, med en omfattande termflora av dejtningrelaterade ord. Ett exempel är ­situationship, en längre relation som befinner sig någonstans mellan romantiskt förhållande och vänskap. Att vi inte satsar fullt ut kan bero på icks, alltså drag eller beteenden hos den andra som man plötsligt finner från­stötande. Då är det kanske läge att i ­stället partnerleta efter en AI-klonad kopia av dig själv, som du promptat fram med hjälp av instruktioner till en chattbottjänst baserad på generativ AI

En del av orden på vår lista förekommer även i norskan och danskan, och i danskan slussas många av nyorden via ordboken Nye ord i dansk snabbt in i vanliga ordböcker. Någon sådan ordning har vi inte i Sverige, varför många av orden på våra listor aldrig tar plats i ordböckerna. Det gör samtidigt nyordslistorna till en kulturskatt i sig, särskilt som orden ofta säger något om samhället just den tiden. Curla, mobildagis, rondellhund, swingpjatt, tamagotchi, yuppie och öråd. Vilka nyord utgör sådana tidsspeglar för dig?

Ola Karlsson är språkvårdare på Språkrådet.

Text: Linnea Hanell, Laila Höglund, Ola Karlsson, Språkrådet, Anders Svensson, Språktidningen

Bild: Jens Magnusson