Pressmeddelande: Här är 2023 års nyordslista!

2023 års nyordslista från Språktidningen och Språkrådet är här! Våldsvågen, inflationen, klimatdebatten och kriget i Ukraina präglar alla årets lista.

Text:

Bild: Jens Magnusson

Pressmeddelande: En bredare palett av nyord

Våldsvågen, inflationen, klimatdebatten och kriget i Ukraina präglar alla nyordslistan 2023. Men också det senaste årets AI-utveckling.

– De kriminella gängens egen slang letar sig nu in i medierapporteringen i allt större utsträckning. Det ser vi i ett ord som klivare för en person som begår brott på uppdrag av andra i ett kriminellt nätverk, säger Ola Karlsson, nyordsredaktör på Språkrådet.

Flera andra nyord kan på olika sätt kopplas till oroligheter eller kriminalitet. En serie uppmärksammade skändningar av Koranen utlöste en korankris, en politiskt känslig situation där vissa såg brännandet av Koranen som ett skäl att angripa svenska intressen eller bojkotta svenska produkter. I samhällsdebatten poängteras allt oftare vikten av cyberresiliens, förmågan att stå emot it-attacker från främmande makt.

En annan trend som sätter spår i nyordslistan är AI-utvecklingen.

Generativ AI fick sitt stora allmänna genombrott under 2023. Det ledde bland annat till att prompta, ett ord som använts länge i fackspråk, plötsligt fick en mycket bredare användning om att skriva instruktioner till en AI, säger Anders Svensson, nyordsredaktör på Språktidningen.

Nyordslistorna 2020 och 2021 dominerades av ord med anknytning till coronapandemin. 2022 års lista färgades av konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina. Alla dessa tre listor sågs av många som ganska deppiga eftersom orden blev symboler för en negativ samhällsutveckling.

– Nyordslistan 2023 har en bredare palett av ord och ses nog inte som fullt lika deppig. Det är inte heller längre någon enskild händelse som dominerar lika kraftigt bland nyorden, säger Ola Karlsson.

– Men sett till hur orden är bildade följer årets lista samma mönster. En majoritet av nyorden är sammansättningar och engelskan är den främsta långivaren till svenskan, säger Anders Svensson.
Nyordslistan innehåller 34 ord som har myntats eller blivit vanligare under 2023. Orden i listan säger något både om det gångna året och om språkliga trender, som mönster för hur nya ord bildas och lånas in i svenskan.

Hela nyordslistan för 2023 med ordförklaringar, kommentarer och exempel på hur orden används hittar du på:
spraktidningen.se/nyord2023
isof.se/nyordslistan

Kontaktpersoner:
Anders Svensson
Språktidningens nyordsredaktör
anders@spraktidningen.se
076-868 58 24

Ola Karlsson
Språkrådets nyordsredaktör
ola.karlsson@isof.se
073-558 60 60

Linnea Hanell
Språkrådets nyordsgrupp
linnea.hanell@isof.se
070-757 64 82

Vilket är 2023 års bästa nyord?