Vi ser ut som våra namn

Text:

I Oscar Wildes roman Dorian Grays porträtt finns ett samband mellan Dorians personlighet och hans porträtt. Bilden förändras i enlighet med hans handlingar. Enligt forskare i psykologi finns ett liknande samband även utanför fiktionen.

De har funnit en stark koppling mellan utseende och förnamn. Och det är denna koppling som enligt forskarna är förklaringen till att vi är betydligt bättre än slumpen på att gissa främlingars namn. Forskarna anser att det finns förutfattade meningar om förnamn. För många fungerar namnen som en självuppfyllande profetia. Vi strävar alltså omedvetet efter att uppfylla de förväntningar som namnet för med sig.

Att personer i en viss åldersgrupp förknippas med specifika namn är troligtvis en annan orsak. Det är till exempel mer sannolikt att en flicka född på 00-talet heter Tindra än att hon heter Ulla-Britt.