Vänsterhänta talar bäst med vänsterhänta

Text:

Hur fort det går att förstå olika tecken i ett teckenspråk beror i vissa fall på om talaren är höger- eller vänsterhänt. Det fastslår forskare som studerat 43 talare av brittiskt teckenspråk. Bland deltagarna fanns både höger- och vänsterhänta, som fick se samma tecken göras av höger- och vänsterhänta.

När det gällde enhandstecken, alltså tecken där bara en hand används, gick det för samtliga snabbare att förstå när talaren var högerhänt. Detta var ett väntat resultat, eftersom betydligt fler människor är högerhänta.

Men samma sak gällde inte för tvåhandstecken, där bägge händerna används. De vänsterhänta deltagarna hade lättare att förstå tvåhandstecken där den vänstra handen var dominant. För högerhänta gick det däremot snabbare att förstå tvåhandstecken där den högra handen var mest framträdande.