Vad är poetry slam?

Text: Camilla Sveréus

Poetry slam är en tävlingsform i estradpoesi. Denna kan i sin tur definieras som poesi som framförs muntligt på en scen inför publik. Det kan alltså handla om både poetry slam och vanliga poesiuppläsningar. Spoken word är det mest över­gripande begreppet, som innefattar både estradpoesi, historieberättande/storytelling och teatermonologer. Spoken word kan även inbegripa musik.