Ubmeje symbol för samisk närvaro

Text:

Efter fem år av rättsprocesser avslog regeringen 2017 Umeå kommuns ansökan om att få använda Ubmeje som officiellt samiskt namn på kommunen. Daniel Andersson, språkforskare vid Umeå universitet, har studerat turerna kring ansökan. Han fastslår att det finns en klyfta mellan myndigheternas syn på ortnamns lämplighet och medborgares förväntningar. Ett officiellt kommunnamn på samiska hade, enligt Daniel Andersson, symboliserat den samiska närvaron i Umeå kommun under mycket lång tid.