Twitterfingrar har eget språk

Text:

Har du lyssnat på dina fingrar? Det sitter en egen röst i dem, menar språkvetaren Peter Wikström, Karlstads universitet. I alla fall när vi skriver på Twitter.

Skriften i sociala medier är mycket visuell; den har ikoniska, nästan hieroglyfiska drag, enligt Peter Wikström, som har skrivit en avhandling om Twitterspråk.

Emojier, små piktogram som förmedlar en känsla, är det främsta exemplet. Ett annat är mem – bilder och videor som ackompanjerar och dramatiserar skriften.

I sociala medier finns en spridning mellan det korrekta skriftspråket och det talspråkliga, som representeras av dialektala uttryck, som görbra, och ”talhärmande” stavningar, som åååååh och meh. Men Peter Wikström ringar alltså in en tredje typ av skrift, som frångår traditionella skriftspråksnormer, utan att ha något med talspråk att göra.