Tvåspråkiga vet vem som talar

Text:

Barn som talar två språk kan snabbare än enspråkiga skilja en röst från en annan. Det fastslår språkforskare vid NYU Steinhardt i USA.

I en studie fick 41 barn visa sin förmåga att identifiera röster. Alla fick lyssna på engelska ord, uttalade med tysk brytning. Sedan fick de höra motsvarande ord på tyska. Forskarna frågade därefter om det engelska och det tyska ordet yttrades av samma person. Det blev tydligt att tvåspråkiga snabbare kunde särskilja och identifiera rösterna.