Tvåspråkiga bättre på att hålla fokus

Text:

Personer som talar två språk har lättare än enspråkiga att koncentrera sig. Detta kan också vara en förklaring till att tvåspråkiga oftare håller demensen stången. Förmågan att växla mellan språk har med åren lärt dem att sortera bort den information som för tillfället är irrelevant.

I en studie har två grupper, bägge bestående av personer i 75-årsåldern, fått utföra en uppgift. De ombads koncentrera sig på visuell information, till exempel färgen på ett föremål, men ignorera den spatiala informationen – till exempel var i rummet föremålet fanns. Den ena gruppen var enspråkigt fransk, den andra tvåspråkigt fransk-
engelsk. Forskare vid Institutet för geriatrik i Montreal, Kanada, observerade deltagarnas hjärnaktivitet, samtidigt som de utförde uppgiften.

Experimentet visade att de enspråkiga tog ett större område i hjärnan i anspråk än de tvåspråkiga, som dessutom använde en del som är bättre anpassad till att lösa den aktuella uppgiften.