stuprörsmodell

Stuprörsmodellen innebär att uppgifter inte sprids utanför den egna kretsen.

Text:

Trots uppenbara brister informerades inte statsminister Stefan Löfven om Transportstyrelsens hantering av sekretessbelagda uppgifter. Själv hänvisade han till en förvaltningskultur som kallas stuprörsmodellen. Den innebär att information delas i en mindre grupp vid en myndighet, men att inga utomstående informeras. I Nerikes Allehanda ifrågasattes statsministerns förklaring: ”Att statsminister Stefan Löfven envetet hänvisar till stuprörsmodellen som den gängse praxisen är också rent felaktigt för det är faktiskt inte så här ’det alltid har varit’.”