Ssså sssexigt är ditt s

Text:

Om du som man vill attrahera en kvinna – se till att hålla dina s korta! Lyssnare fick ranka röster på en sjugradig ”attraktionsskala”. Och s utmärkte sig i sammanhanget. Lingvister fick två kanadensiska engelsktalare – en man och en kvinna – att spela in ord med s-ljud i. Inspelningarna fixades därefter till, bland annat så att språkljuden blev lite olika långa och fick olika betoningar.

Kvinnor som sedan lyssnade på inspelningarna rankade den manliga rösten som mer attraktiv om s:ens längd hade förkortats en aning. För männen spelade de manliga s:ens längd dock ingen roll. Varken kvinnor eller män uppfattade heller någon signifikant attraktionsskillnad i den kvinnliga rösten, korta s-ljud eller ej.