Språkrådets chef säger upp sig efter tvist

Text:

Lena Ekberg lämnar i sommar uppdraget som chef för Språk­rådet. Bakom beslutet ligger en tvist om Språkrådets webbplats, som efter ett beslut från generaldirektören Ingrid Johansson Lind inte längre får vara självständig. I stället ska den inordnas under Institutet för språk och folkminnens webbplats. Men för Lena Ekberg handlar konflikten i grunden om Språkrådets ställning.

– Vårt varu­märke är väl inarbetat, och vi är jätterädda om det. Det är viktigt att vi även i fortsättningen får vara en tydlig röst i språksamhället. Då måste vi synas och försöka ta den platsen. Där är webben ett viktigt redskap, säger hon.

Ingrid Johansson Lind beklagar avhoppet, men menar att Språkrådets farhågor är obe­fogade. Av samordningsskäl anser hon att myndigheten behöver en gemensam webbplats.

– Språkrådet syns mycket och har ett starkt förtroende. Det är precis så vi vill att det ska vara. Deras varumärke kommer inte att försvinna.

Lena Ekberg återgår nu till sin tjänst som professor i nordiska språk vid Lunds universitet.