Språkrådet får nytt ansvar

Text:

Huvudansvaret för utvecklingen av svensk terminologi flyttas från Terminologicentrum, TNC, till Språkrådet. Det föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2017. Samtidigt övertar Språkrådet det statliga bidrag på 4,3 miljoner kronor som tidigare gått TNC.

Den rödgröna regeringen ville tidigare slopa bidraget till TNC – något som sannolikt hade inneburit nedläggning eller kraftigt minskad verksamhet. Nu blir det Språkrådet som ska avgöra hur terminologiarbetet ska bedrivas i Sverige.

– Vi är positiva till uppdraget och till möjligheten att utveckla detta område, och det måste ske i nära samråd med aktörer som TNC, säger Ingrid Johansson Lind, generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen.