Språkförbistring kan leda till aggression

Demens medför en nedsättning av kognitiva förmågor som gör det svårare att kommunicera på något annat språk än förstaspråket. Det kan förklara varför språkförbistring kan utlösa aggression.

Text:

Bild: Istockphoto

Migranter som har demens blir oftare upprörda och aggressiva i situationer där deras förstaspråk inte är gångbart på äldreboenden i Australien. Migranter som däremot har samma förstaspråk – i det här fallet engelska – som ­personalen uppvisar däremot inte mer aggressiva beteenden än engelsktalande som är ­födda och uppvuxna i landet.
Studien har utförts vid Edith Cowan university, Australien. Forskarna tror att det är språkförbistring som leder till att vissa ­oftare blir aggressiva. ­Demens medför en nedsättning av kognitiva förmågor som gör det svårare att kommunicera på något annat språk än förstaspråket.