Språket signalerar den psykiska hälsan

Text:

Med ledning av språket kan datorer avgöra om en person är benägen att ta sitt liv.

Amerikanska forskare i psykiatri och medicin har använt maskininlärning för att ringa in självmordsbenägna människor. Forskarna har intervjuat över 300 patienter med psykisk sjukdom. Av dessa var en del självmordsbenägna, och andra inte. En kontrollgrupp med friska personer intervjuades också. I intervjuerna ställdes öppna frågor i syfte att sätta i gång ett samtal. Forskarna analyserade sedan personernas språk, varefter datorn fick sortera in dem i någon av de tre grupperna. Med 93 procents säkerhet visade sig datorn kunna identifiera vilka som stod i begrepp att begå självmord. I 83 procent av fallen kunde maskinerna också klassificera människor med psykisk sjukdom, och skilja ut dem från de friska personerna.