Språket ändras före besök på akuten

Text:

Precis innan människor åker in akut till sjukhus sker en subtil förändring av deras språk på Facebook. Detta kan hjälpa oss att spåra personer i nöd, till exempel i samband med det pågående coronautbrottet. Amerikanska forskare i medicin och datavetenskap har jämfört drygt 400 patienters inlägg på sociala medier med deras sjukhusjournaler. Inläggen kördes genom ett dataprogram som lärt sig känna igen språkförändring över tid. Resultatet visade att texterna blev mer formella och allvarliga i direkt anslutning till vårdbesöket, bland annat i beskrivningarna av smärta. Även uttryck för ångest, oro och depression blev vanligare i takt med att akutbesöket ryckte närmare.