Solskatt

Solskatt är en ny och ifrågasatt skatt på solenergi.

Text:

¶ I somras införde den rödgröna regeringen skatt på solceller. Beslutet motiverades med att det var nödvändigt på grund av EU:s konkurrensregler. Men detta dementerades snart av EU. Därmed ökade trycket på regeringen att riva upp beslutet om solskatt. Dagens Industri berättar att påtryckningarna bland annat kommer från ett av regeringspartierna, Miljöpartiet: ”Den nya solskatten är särskilt känslig för Miljöpartiet, eftersom den går stick i stäv med partiets ambitioner på klimatområdet.”