social distansering

Text:

Att hålla fysiskt avstånd och att minimera sociala kontakter är två sätt att förhindra virusspridning. Metoden kan vara effektiv när virus sprids genom fysisk kontakt eller genom luftburna droppar från nysningar eller hostningar. Fenomenet kallas social distansering, ett översättningslån från engelskans social distancing. Västerbottens-Kuriren berättar om syftet med åtgärden: ”Det myndigheterna begär av oss i riskgrupperna är att vi iakttar så kallad social distansering. Vår uppgift är att ta hand om oss och därigenom se till att vården inte blir överbelastad.” Metoden kallas även fysisk distansering.

Läs mer om virus på sidan 82.