snubbelsten

Text:

I flera länder finns snubbelstenar, tänkta att få människor att minnas förintelsens offer. Det är gatstenar försedda med namnet på ett av offren. Nu diskuteras utplacering av snubbelstenar även i Sverige. I Fokus får förslaget kritik: ”Snubbelstenarna är tänkta som en ständig påminnelse om Förintelsen. I länder där den ägde rum är det viktigt.”