Snacksalig förälder – pratglatt barn

Text:

Om dina föräldrar pratar mycket, pratar du troligen ungefär lika mycket själv. Ny forskning visar att barn verkar närma sig just de egna föräldrarnas medelvärde för antalet ord per yttrande.

Projektet MINT vid Stockholms universitet undersöker samspelet mellan föräldrar och barn via videoinspelningar. Under våren har lingvisten David Pagmar kartlagt föräldrarnas och barnens olika talhandlingar. Talhandlingar kallar man de olika handlingar som människan kan utföra med hjälp av språket, som att be om information, uttrycka känslor och attityder. När man räknar antalet ord i varje talhandling som föräldrarna och barnen yttrar, så stiger antalet för båda parter ju äldre barnet blir. Men successivt börjar barnens talhandlingar alltså också få samma längd som föräldrarnas.

Läs mer om projektet MINT och barnspråksutveckling i kommande nummer av Språktidningen.