Sms leder vården rätt

Text:

Genom att skicka ut sms-enkäter med frågor om hälsa är det möjligt att snabbt samla information vid stora sjukdomsutbrott. Det gäller speciellt på platser där det är svårt att ta sig till sjukhus.

Under en ebola-epidemi i Liberia skickade forskare i hälsovetenskap ut frågor till delar av befolkningen. Främst inriktade de sig på kvinnor och nyblivna mödrar. Det fanns en utbredd misstanke att kvinnorna tvekade att uppsöka sjukhus för att föda sina barn, eftersom de var rädda att bli smittade.

Sms:en visade sig vara ett bra komplement för att samla svåråtkomlig hälsoinformation, och snabbt få rätt vård till rätt plats. Rutinmässiga hälsokontroller kan annars ta månader att utföra och analysera i områden med svag infrastruktur.