Små ord spelar stor roll

Text:

Well, hur översätts de engelska småorden? You know, de där som så ofta hörs i filmer? Jenny Mattson, forskare i engelska vid Göteborgs universitet har skrivit ner allt som sägs i tio amerikanska filmer. Detta för att kunna plocka ut alla well, you know, I mean och like i dialogen. Sedan har hon kollat om, och hur, de översätts i de svenska undertexterna.

Dessa uttryck, så kallade diskurspartiklar, betyder mycket för hur man uppfattar nyanser i handlingen och rollfigurernas inbördes relation. Ett exempel är you know, som likt svenskans du vet eller ju, kan användas för att skapa närhet. Like används bland annat för att markera fokus i ett yttrande, ungefär som svenskans typ: Yeah it's only like seven hours.

Ändå kommer bara en knapp femtedel av partiklarna med på textremsorna. En orsak är textarens snäva arbetsvillkor; tids- och utrymmesbrist gör det nödvändigt att utelämna vädigt mycket. Dessutom kan diskurspartiklarna vara svåra att översätta på ett passande sätt. Jenny Mattson hävdar ändå att de skulle kunna prioriteras högre. Partiklarna är medvetet tillagda i dialogen för att de tjänar ett viktigt syfte.