Skriv! Och gör det nu!

Text:

”Vår bästa tid är nu.” Jan Malmsjös gamla hit följer bokstavligen med sin tid. Även författare tar fasta på den nufixerade verkligheten, och skriver allt oftare i presens, hävdar The Guardian. ”Vissa böcker blir levande i presens på ett sätt som de inte blir om de skrivs i tempus för förfluten tid”, säger den brittiska författaren David Mitchell. Kollegan Hilary Mantel låter läsaren uppleva historiska skeenden genom att använda nutidstempus. I romanen Wolf Hall placerar hon en ”kamera” bakom Thomas Cromwells ögon, och skriver vad hon ser.

Det handlar om historiskt presens, ett stilgrepp som har använts från antiken. När berättelsen dras in i nutiden hamnar läsaren och författaren på samma plats. Som i en film.