(S)katteverket rev namnförslag

Text:

Kattis, Lo, Ylva och Varg går bra – men inte Katt. Skatteverket säger nej till ett föräldrapar i Upplands Väsby som vill ge den nyfödda dottern förnamnet Katt. I beslutet skriver myndigheten att Katt som förnamn skulle kunna medföra obehag för bäraren: ”Katt ger, till skillnad från exempelvis Björn och Ulf, inga associationer som kan förknippas med namn på en människa.”