Se upp för språkpolisen!

Text:

Med två officiella språk ställer kanadensisk lag långtgående krav på att offentlig service ska vara tillgänglig på både engelska och franska. Under hösten rycker språkkommissionärens observatörer ut till åtta stora flygplatser för att kontrollera att inget språk försummas.

Observatörerna ska utföra över 1 500 kontroller på landets åtta största flygplatser. Alla flygplatser som har över en miljon passagerare om året måste nämligen tillhandahålla service på bägge språken.

Kontrollerna omfattar bland annat skyltning och kontakter med personal både på marken och ombord Air Canadas flyg­ningar.­ Om något av språken förbises kan den som inte lever upp till kraven räkna med en anmärkning.