Så skiljer hjärnan på tal och skrift

Text:

Att skriva Flickor cyklar till skolan i går – trots att man själv säger Flickan cyklade till skolan i går – är inte ett särskilt märkvärdigt misstag. Enligt en amerikansk studie är hjärnans tal- och skrivfunktioner inte helt sammankopplade. En person som inte kan skriva en mening grammatiskt korrekt kan ändå formulera den felfritt i tal, och vice versa.

Forskare i neuropsykologi vid Johns Hopkins university ville veta om grammatiska svårigheter i tal och skrift nödvändigtvis måste samexistera. Fem strokepatienter fick i uppgift att muntligt beskriva vad de såg på ett antal bilder, och sedan skriva ner samma sak. Fyra hade svårt att skriva vissa ordföljder men uttalade dem rätt. En av deltagarna hade motsatt problem, större svårigheter med tal än med skrift.

– Språkforskare och människor överlag ser felaktigt på skrift som ett alternativt format för det talade språket, säger professor Brenda Rapp.