Så blev FUCK så fult

Det är fucking svårt att spåra ordet fucks exakta betydelse och ursprung – men klart är att det äldsta bevarade nedskrivna fukkit härstammar från Skottland.

Text: Charlotta E Lindell

Ordet fuck är ett av det engelska språkets största exportvaror – och ordet ingår numera också i svenskan. Men där är ordets laddning inte densamma som i de anglosaxiska länderna.

Den äldsta dokumentationen av fuck i litteraturen nedtecknades i Skottland för mer än femhundra år sedan. Det var poeten William Dunbar (cirka 1460–1530) som 1508 använde sig av ordet i en poesiduell – så kallad flyting – med och mot kollegan Walter Kennedy. Då skrevs det fukkit. Stavningen fuck är belagd sedan 1535.

Den skotska litterära termen flyting – som kommer från verbet flite, ’gräla’ – går ut på att två verbala virtuoser förolämpar varandra på ett roligt och raffinerat vis; ett slags motsvarighet till vår tids hiphopbataljer där man dissar motståndaren. Flyting var en omtyckt form av underhållning i Skottland i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet. Poeter som William Dunbar och Walter Kennedy gick under namnet makars – poeter som oftast framträdde vid hovet – och var anställda av kung James IV, som själv skrev poesi.

Flyting handlar inte om att bara vräka ur sig okvädinsord och svordomar. Det är en konstform fylld av finesser som allitterationer, säger Joanna Kopaczyk, lektor i lågskotska och engelska vid University of Glasgow, som har forskat om ordet fuck.

William Dunbar måste ha gått på gatorna och lyssnat och tagit in hur människor pratade och vilka ord de använde. På den tiden hade fuck inte den sprängkraft det senare skulle få, utan var mer ett skämtsamt grovt ord. Detsamma gällde cunt, ’fitta’, som också finns med i William Dunbars manus, The Flyting of Dunbar and Kennedy, som finns att beskåda på nationalbiblioteket i Edinburgh.

Manuset ingår också i den sammanställning av medeltidens poesi som köpmannen George Bannantyne gjorde 1568. Pesten härjade, och han befann sig i en motsvarighet till nutidens lockdown. Så man skulle kunna säga att det är tack vare pesten som William Dunbars fukkit finns bevarat.

– Ordet fuck har med största sannolikhet varit vanligt förekommande i talspråk i såväl Skottland som England tidigare än så, men det finns inget nedtecknat vad vi vet i dag, säger Joanna Kopaczyk.

Ursprungligen betyder fuck ’att slå eller stöta hårt upprepade gånger’.

– Det är ett germanskt ord och de flesta germanska språk har olika varianter av fuck. Det finns med i juridiska dokument i England redan 1310. Där finns en åtalad man med ett anmärkningsvärt efternamn: Roger Fuckebythenavele. Vad det står för kan man bara spekulera om, säger Joanna Kopaczyk.

Ännu tidigare, 1278, finns en man vid namn John Le Fucker listad i ett administrativt register.

– Under den perioden förekom fuck som del av eller som ett helt namn. Varför och vad det stod för vet vi inte exakt. Det behöver inte ha haft en sexuell syftning. Kanske var det någon som hade blivit nedslagen eller hade ett yrke där det ingick att slå på något, säger Joanna Kopaczyk.

Ordets historia är inte helt lätt att spåra. Delvis för att fuck utelämnades i den allra första utgåvan av Oxford English dictionary, OED, från 1894, när ord på f sammanställdes. Ordet ansågs helt enkelt för oanständigt.

Fuck fanns inte med i någon engelsk ordbok mellan 1795 och 1965, då bokförlaget Penguin tog med ordet i The Penguin dictionary. Fyra år senare kom fuck med även i amerikanska förlaget Houghton Mifflins The American heritage dictionary. Houghton Mifflin gav samtidigt ut en version utan svärordet; detta för att inte skrämma bort privatskolorna som kunder.

På svenska har vi inte något ord som direkt motsvarar fuck, men sedan ett par decennier har den engelska svordomen dykt upp i det svenska språket allt oftare. Det säger Kristy Beers Fägersten, professor i engelska vid Södertörns högskola, som har forskat om engelska svärord i svenskan:

– Ordet fuck började synas och höras allt mer i svenskan kring 1995. Men då förekom det inte när och var som helst, som det gör i dag. Nuförtiden behöver jag inte anstränga mig för att hitta fuck och andra engelska svordomar i svenska medier. Journalister citerar gärna engelska svärord. I Sverige är det kittlande med fuck i media och inte enbart negativt, som det är i USA.

Säger någon fuck i fel sammanhang i amerikansk tv blir det en nyhet. Personen får be om ursäkt och kanalen hamnar i trubbel. Det finns ett regelverk som styr när mediebolag får använda ordet. I reklam-tv får det inte förekomma, medan en kanal som Netflix är undantagen, eftersom den inte lyder under mediemyndigheten Federal communication commissions regelverk. På brittisk tv är det inte tillåtet att säga vare sig fuck, cunt, motherfucker eller andra ”vulgära” ord före klockan 21.

– I Sverige har man en mer liberal inställning till svordomar än i engelsktalande länder. I svenskan förekommer de nästan överallt. Nu hör jag svenskar använda fuck i privata samtal varje dag, säger Kristy Beers Fägersten.


I USA fick Fucking Åmål titeln Show me love. Foto: Åke Ottosson/Memfis Film

Det var Lukas Moodyssons film Fucking Åmål från 1997 som öppnade många dörrar för fuck i Sverige.

– Fucking Åmål är en fantastisk titel. En liten håla och ett känt engelskt och spännande svärord. Titeln anspelar på sociala ambitioner, säger Kristy Beers Fägersten.

För att ett svärord ska fungera den måste den hänga ihop med något som är tabu, vara gränsöverskridande, menar hon. Fuck betyder ’samlag’ eller ’ha samlag’, och kan tolkas som en grov variant av en sexuell handling som inte handlar om kärlek.

– Ordets laddning går tillbaka till den viktorianska eran då man inte skulle visa kroppen och inte prata om sex. Den inställningen lever kvar i hög grad – både i mitt hemland USA och i Storbritannien, säger Kristy Beers Fägersten, som också påpekar det paradoxala i att man i USA är mer tolerant när det gäller våld än när det handlar om sex.

I Sverige och många andra länder är ordet ganska avdramatiserat. Svenskar har som regel ingen känsla för hur fult fuck kan vara på engelska. Det är överlag lättare att svära på ett annat språk än på sitt modersmål, just för att man då inte har med sig lika mycket av ordets innebörd.

Och svenskar svär på både svenska och engelska.

– Det är svårt att inte slänga in engelska svärord som fuck. Det har tagit sig in i svenskan och fyller en funktion; det har blivit ett ord som man kan ta till när man vill svära – och ändå inte, säger Kristy Beers Fägersten.

Den digitala utvecklingen har haft stor inverkan på den kontroversiella svordomens spridning. Musik, tv-serier och filmer har stor påverkan på hur vi pratar.

Språket lever ett eget liv på sociala medier och i sms. Förkortningar som wtf för ’what the fuck’ och ffs för ’for fucks sake’ har blivit internationella.

– Vi har fler kanaler för kommunikation än någonsin. Vi både hör och ser svordomar i allt större utsträckning. Nätet har egna regler – det är accepterat att svära i vissa sammanhang men inte i andra. Vi är ofta tvungna att vara kreativa med svordomar. Det är kul att se hur fantasin flödar för att hitta olika lösningar för att inte behöva skriva ut ordet fuck.

Förklädda svordomar som f**k och fvck syns titt som tätt i sociala medier – samtidigt som en del vill kunna skriva fuck utan att den automatiska stavningskontrollen slår till.

På Twitter har det under pandemin florerat tips på hur man kan undvika ”censuren” i mobilen. Ett av dem är att lägga in ”Fuck Fucking” bland kontakterna i adressboken för att slippa hålla på och ändra.

Men ibland är det okej att använda fuck och olika kombinationer av ordet.

– Det är i informella sammanhang, där man känner sig trygg och avslappnad. Det kan vara kompisar emellan. Det gäller både i Sverige och i de anglosaxiska länderna. På engelska är fuck ofta inte heller menat som något kränkande. Det kan uttrycka förvåning, frustration och glädje, säger Kristy Beers Fägersten.

Men om det inte är så farligt att använda ett svärord så förlorar det sin lockelse. Vi behöver kraftfulla ord som vi kan ta till när vi behöver uttrycka ilska och frustration.

– Tänk bara på den senaste tiden med polisvåldet i USA och Trump. Då har det skanderats och skrivits ”Fuck Trump!” och ”Fuck the police!”. Dessa politiska händelser har gjort att ordet fuck har fått tillbaka sin sprängkraft.

Missnöjet med premiärminister Boris Johnsons hantering av pandemin har resulterat i att bandet The Kunts har fått en hit i Storbritannien. Deras singel Boris Johnson is a fucking cunt nådde ända upp till plats fem på singellistan inför julen 2020.

– De uttrycker ett starkt missnöje med Boris Johnson, och de har två betydelsefulla svärord till sitt förfogande. Det är viktigt att ord med explosiv laddning finns kvar.

 

Fucking fakta


Några kändisar som har sagt fuck offentligt och skapat rabalder i USA är republikanen Dick Cheney, skådespelaren Christian Bale och U2-sångaren Bono (bilden). De har alla tre fått be om ursäkt.
Foto: Wikidata

Första gången fuck användes i en storfilm var i Mash 1970.

"Fuck cancer!" Den kända parollen är svensk och kom till i samband med en insamling till Barncancerfonden. Kampanjen startades av en pojke som hade drabbats av en cancersjukdom.

Det amerikanska 1960-talsbandet The Fugs grundades av poeterna Ed Sanders och Tuli Kupferberg och blev stilbildande inom hippierörelsen.

Den skotska författaren James Kelmans roman How late I was, how late innehåller över 4 000 fuck. När han tilldelades Booker-priset för romanen reagerade en del av det litterära etablissemanget i London och kallade honom för en litterär vilde.

Författaren Roald Dahls sista ord var fuck.