Ristning av Fot återfunnen

Text:

När en åskledare skulle grävas ner runt den gamla kyrkan kom någonting i dagen: en tusen år gammal runsten!

– Jag trodde först att det var en trappsten. Men så tyckte jag mig se tre runor, och då beslutade jag att schaktet skulle utökas, säger Emelie Sunding. Hon är arkeolog vid Upplandsmuseet i Uppsala och gjorde fyndet.

Runstenen vid Hagby kyrka väster om Uppsala försvann på 1800-talet. Den är 1,80 meter hög och 1,35 meter bred, och byggdes antagligen in i kyrkan på 1400-talet.

Runstenen tecknades av på 1600-talet, och då gick det att se en del utsmyckningar och en inskription: ”Jarl och ... stenen efter Gerfast, sin fader.”

Det är troligen Fot, som var verksam som runristare i södra Uppland under mitten av 1000-talet, som ristat stenen.