Rakel Mirakel blir utan Spektakel

Rakel Spektakel Mirakel var namnet som ett par i Sollentuna ville ge den nyfödda dottern. Men Skatteverket anser inte att Spektakel är lämpligt som förnamn.

Text:

Bild: Istockphoto

Rakel Spektakel Mirakel var namnet som ett par i Sollentuna ville ge den nyfödda dottern. Men Skatteverket säger nej till Spektakel som förnamn. Myndigheten skriver i ett beslut att namnet inte är lämpligt: ”Spektakel betyder oreda eller kaos. Det har en negativ innebörd som skulle kunna medföra obehag för bäraren.” Flickan har nu i stället fått namnet ­Rakel Mirakel.