Rada är ett sätt att styra på dialekt

Varifrån kommer dialektordet rada? Vad betyder det? Och i vilka delar av Sverige används det?

Text: Anna Westerberg, Institutet för språk och folkminnen

Bild: Saga Bergebo

Fråga: Under min uppväxt bodde jag någon mil väster om Umeå. Där brukade en del säga att de skulle rada någonting när de menade styra, ratta. Varifrån kommer det ordet?
Lennart

Svar: Verbet rada i betydelsen ’styra’, särskilt i fråga om kälkar, slädar och sparkstöttingar, finns belagt i våra dialektordsamlingar från södra Västerbotten, nordöstra Ångermanland och södra Lappland. I uppteckningarna betonas ofta att det handlar om att hålla ekipaget upprätt och på rätt kurs. Ibland kunde man ha två kälkar sammankopplade, och då gällde det ju att hålla dem på rad efter var­andra. I grunden är det alltså samma rada som förekommer i andra sammanhang där saker (eller personer, argument och så vidare) på ett eller annat sätt ordnas i en följd, till exempel i frasen rada upp.