Problematiskt att kriga mot cancern

Text:

”Min plan är att vinna över cancern.” ”Jag förlorade mot cancern.” Många som drabbas av cancersjukdom tar till metaforer i sin beskrivning av den. Men dessa språkliga bilder kan skuldbelägga patienterna, enligt språkforskaren Charlotte Hommerberg vid Linnéuniversitetet.

Vanligast är metaforer som beskriver en kamp eller ett krig i kroppen, något som ska besegras.

Charlotte Hommerberg menar att dessa metaforer kan vara problematiska; om cancern visar sig obotlig kan det tas som ett tecken på att man inte har kämpat tillräckligt hårt. Metaforerna lägger ansvaret på patienten.

Forskarna har dock noterat ett sätt att hantera kampbilderna: patienterna skildrar det som att kroppen ger upp – men inte psyket.