Pressmeddelande: Frågan om en dom-reform splittrar svenskarna

Fyra av tio svenskar vill hålla fast vid de och dem. Och var fjärde vill gå över till att skriva dom.

Text:

Bild: Gustaf Öhrnell Hjalmars

Valet att skriva de och dem eller dom är årets hetaste språkdebatt. Det är också en fråga som delar svenska folket. Det visar en undersökning utförd av Novus på uppdrag av Språktidningen.

Det är 39 procent som vill fortsätta skriva de och dem. Något färre – 26 procent – vill gå över till dom medan 31 procent varken är positivt eller negativt inställda till en reform.

– Frågan om en dom-reform har diskuterats i årtionden. Det som är nytt i årets debatt är att flera tongivande språkprofiler har gått över till att skriva dom. Men svenskarna i allmänhet verkar ännu inte vara redo för en övergång på bred front, säger Anders Svensson, chefredaktör för Språktidningen.

Ett vanligt argument för ett skifte till dom är att det är bra om avståndet mellan tal och skrift inte blir för stort. I dag säger en stor majoritet av svenskarna dom i stället för de och dem. Att distinktionen har försvunnit i talet är i sin tur en trolig förklaring till att skillnaden mellan de och dem blivit allt svårare att lära ut i skolan. I informella texter – som i bloggar, sms och chattar – är dom redan mycket utbrett. Däremot används dom mer sällan i formella texter som i tidningsartiklar och myndighetsinformation.

– Debatten handlar inte om att utradera de och dem ur språket. Förespråkarna av en dom-reform vill i stället att dom ska vara gångbart i alla typer av texter, säger Anders Svensson.

Motståndarna till en reform lyfter ofta fram att svenskan skulle bli nyansfattigare utan distinktionen mellan de och dem. En övergång till dom skulle dessutom vara ett stort ingrepp i språket som skulle få äldre texter att kännas daterade.

– Skälet till att debatten har blivit så laddad är att de och dem har blivit symbol för en vårdad och korrekt svenska. När lärare berättar att det är svårt att lära ut detta i skolan ses det ibland som ett tecken på ett större samhällsproblem, säger Anders Svensson.

Trots att det ofta är unga som pekas ut för att ha svårt med de och dem säger hela 58 procent av svenskarna i åldern 18 till 29 år nej till en dom-reform. I åldersgruppen 65 år och uppåt är det bara 26 procent som säger nej.

– Många unga har nyligen lärt sig de och dem och många har säkert gjort det med viss ansträngning. En dom-reform skulle kunna tolkas som att den mödan och kunskapen inte hade något värde. Många äldre gick däremot i skolan under en tid när språket skulle bli mer inkluderande och mindre formellt. Därför är det nog många i den gruppen som fick lära sig att talspråksnära skriftformer som dom var framtiden, säger Anders Svensson.

En annan tydlig skillnad är mellan arbetare och studenter. Bara 9 procent av studenterna är positiva till en dom-reform medan hela 31 procent av arbetarna vill se en övergång till dom.

Så tycker svenska folket om en dom-reform:
Mycket eller ganska positiv: 26 procent
Varken positiv eller negativ: 31 procent
Mycket eller ganska negativ: 39 procent
Vet ej: 5 procent

Undersökningen har utförts av Novus genom intervjuer med ett riksrepresentativt urval av befolkningen i åldern 18 till 79 år. Undersökningen gjordes 25 till 31 maj 2022.

Hela undersökningen finns i Språktidningen 7/2022. Du kan läsa artikeln om dagens debatt och dom-uttalets utveckling här.

Kontaktperson:
Anders Svensson
Språktidningens chefredaktör
anders@spraktidningen.se
076-868 58 24