”Politiska partier har inte lyssnat”

Text:

Bild: Pressbild

I nya upplagan av boken Språkpolitik skildrar Olle Josephson inte bara hur politiker och myndigheter historiskt har påverkat och diskuterat språksituationen i Sverige. Han skissar också utvecklingen sedan han skrev första upplagan för fem år sedan.

– Det har blivit mer av språkpolitisk debatt där fler röster hörs. Språkfrågor har blivit mer av en allmän angelägenhet. Debatten är kanske lite bredare nu och det är ett framsteg.

I ett språkhistoriskt perspektiv är fem år en ganska kort tid. Men Olle Josephson noterar att engelskan fortsätter att vinna mark i Sverige.

– Den stora tendensen att engelskan blir ett andraspråk och ett högprestigespråk har stärkts ytterligare men inte i raketfart. Det som möjligen har förändrats är att medvetenheten om det här problemet har ökat, men det har hittills inte inneburit så mycket i praktiken.

En annan förändring är synen på språktester för medborgarskap. När första upplagan kom fanns det ingen majoritet i riksdagen för ett sådant förslag. Nu är det på god väg tillsammans med språktest även för permanent uppehållstillstånd. Från forskarhåll är dock motståndet alltjämt kompakt eftersom det inte finns någon forskning som säger att språktester i sig leder till bättre integration.

– Jag tycker fortfarande att det är en illa underbyggd idé men jag förstår att den har något slags politisk verkan som gör den väldigt frestande för partier. Men jag är besviken över att stora politiska partier inte har lyssnat till unisona bedömningar från forskarvärlden.

Situationen för Sveriges fem nationella minoritetsspråk – finska, meänkieli, samiska, romska och jiddisch – har enligt Olle Josephson förbättrats.

– På grund av en ganska intensiv politik har kunskapen ökat och åtgärder för att vitalisera minoritetsspråken har vidtagits. Däremot har inte modersmålstalarna blivit fler.