plattformsekonomi

I en plattformsekonomi utförs kortvariga uppdrag åt appbaserade uppdragsgivare.

Text:

Hemkörning av mat och bortkörning av skräp är bara två exempel på service som numera erbjuds via olika appar. De som utför sådana uppgifter arbetar i en plattformsekonomi. De är inte anställda, utan får betalt per uppdrag. Sveriges Radio rapporterar att de befinner sig i en gråzon mellan anställda och egenföretagare: ”Den så kallade plattformsekonomin, där människor försörjer sig via korta uppdrag, utmanar arbetsmarknaden i EU. En fråga är hur systemen för socialförsäkringar och pensioner påverkas.”