Plats för Hasse Alfredson

Text:

Den folkkära underhållaren Hans Alfredson får en gata eller en plats uppkallad efter sig i Malmö. Men det kommer att dröja minst tre år. Stadsbyggnadskontoret skriver i ett utlåtande till förslaget från två Malmömoderater att kommunen ska följa ”god ortnamnssed”. I det här fallet innebär det att vänta i tre till fem år innan en avliden persons namn används i ett ortnamn. Hans Alfredson avled i september förra året. Han föddes i Malmö och bodde i staden fram till sju års ålder.