Pajala får inget namn på meänkieli

Pajala kommun får inte parallellt heta Pajalan kunta på meänkieli. Regeringen säger nej eftersom ingen annan svensk kommun har två officiella namn.

Text:

Bild: Istockphoto

Pajala kommun får inte parallellt heta Pajalan kunta på meänkieli. Regeringen säger därmed nej till kommunens ansökan om att ha två officiella namn. I beslutet skriver regeringen att ”det är av stor vikt att de nationella minoriteternas möjlighet till inflytande stärks samt att de historiska minoritetsspråken, däribland meänkieli, ges stöd så att de hålls levande”. Men ingen annan svensk kommun har två officiella namn. Ett sådant avsteg skulle kräva följdändringar i en rad lagar och förordningar. Det finns dock inget hinder för Pajala kommun att fortsätta skylta också på meänkieli.