Otrohet gav roligare bok

Text:

En översatt roman kan tjäna på att vara otrogen originalet. Språkforskaren Malin Podlevskikh Carlström ifrågasätter den traditionella synen på skönlitterär översättning: att den ska ligga så nära källtexten som möjligt.

Intertextualiteten – citat och anspelningar på andra texter – är ofta ett problem när en roman ska få ny språkdräkt. Malin Podlevskikh Carlström har jämfört en översättning till engelska och två svenska översättningar av samma ryska roman: Kys av Tatiana Tolstaja. Den innehåller över 200 citat och allusioner. I den engelska översättningen har intertextualiteten i stort sett bevarats, men i de svenska har många ryska citat bytts ut mot välkända citat ur svensk poesi. Det visar sig att alla läsare har tolkat boken som en allegori över Ryssland, men de svenskspråkiga läsarna har i större utsträckning kunnat relatera romanen till universella teman. De uppfattade också oftare romanens komiska poänger.