Oss djur emellan

Det är självklart att vi namnger våra husdjur. Och i takt med att vi förser dem med mänskliga egenskaper, får vi allt oftare samma namn som de.

Text: Katharina Leibring, Namnarkivet i Uppsala

I Sverige finns det ungefär 800 000 hundar, en dryg miljon katter och minst 130 000 kaniner. Det är självklart att dessa dyrgripar – som ju ofta delar hem, soffa, och kanske till och med säng, med oss – får sina egna namn.

Sällskapsdjurens roll och position i dag har förändrats mycket jämfört med hur hundar, katter och kaniner hade det för hundra år sedan. De har till att börja med blivit många fler och vi bryr oss om dem mer i dag. En sådan detalj som att vi försäkrar våra djur för 2,6 miljarder kronor årligen är ett tecken på detta.

Den stora skillnaden mellan djurnamn för hundra år sedan och namn på våra sällskapsdjur i dag är att vi ofta använder samma namn till djuren som vi ger till våra barn. Men att husdjuren får namn går längre tillbaka än hundra år. Vi känner till namngivna hundar redan från hieroglyferna i Egypten. Ofta var det då namn som syftade på hundens utseende. De isländska sagorna ger oss namn som Buski och Brakki, där det senare betyder ’den skälliga’.

I Sverige har vi husdjursnamn sedan 1600-talet, till exempel Klinga och Jäger, som fortfarande används till jakthundar. Några andra traditionella namn är Karo, Fido och Pompe, medan personnamn på hundar var sällsynta i äldre tid. Hundar kunde också få skämtsamma namn, som Gissa och Fråg’en. (Namnen svarar på frågan Vad heter hunden?) Gissa heter fortfarande en del tikar i Sverige. Liknande skämtnamn finns i andra länder, och den här typen av namn är också en länk till hundnamn i en del afrikanska kulturer. Där kan namn på hundar eller oxar användas för att uttrycka kritik mot grannar eller överordnade. Hundnamnet Paféiféeri från Togo betyder ”de har ingen skam i kroppen”. När ägaren ropar ut namnet för att kalla in hunden är det samtidigt ett indirekt sätt att anklaga grannarna för stöld.

Vi har en bra överblick över vilka hundnamn som används i Sverige i dag genom Centrala hundregistret, där nästan 800 000 hundar är registrerade. De vanligaste hundnamnen år 2014 var till exempel Molly, Bella, Wilma, Sigge, Ludde, Bamse, Charlie, Ronja, Nellie och Alice. Mer än 6 600 hundar heter Molly och omkring 4 500 heter Bella.

Över huvud taget är många hundnamn numera populära personnamn – ett tecken på att något har hänt med både hundarna och deras namn de senaste decennierna.Flicknamn och tiknamn är ofta lika; det är fler tiknamn än hanhundsnamn som är personnamn. Sexton av de tjugo vanligaste tiknamnen ligger också på topp 100-listan över förnamn på småflickor. Däremot är det bara sex av de tjugo vanligaste hanhundsnamnen som finns med på gossarnas topp 100.

Hanhundarna kan ha både populära pojknamn, som Charlie och Sigge, och namn från populärkultur, som Rocky och Bamse. Namn på kända personer, både verkliga och fiktiva, används ofta till hundar. Några exempel är Mozart och Elvis och Zorro. Stora brukshundar kan få lite tuffa namn, som Akilles, Rambo och Goliath. Fiktiva djur inspirerar förstås till namn. På så vis kan man ofta träffa en Snobben, Lady eller Lufsen. Därutöver finns smeksamma namn av typen Smulan och Sessan, som kan användas informellt även på barn.

Inte bara dagens populära småbarnsnamn används som hundnamn. En del ”omoderna” namn, särskilt pojknamn, tas först i bruk som hundnamn. Namn som var populära pojknamn för 80–90 år sedan, exempelvis Gösta, Sture och Torsten, bärs i dag av över hundra hundar vardera. De har knappt getts till pojkar under de senaste decennierna, men tycks precis ha börjat återupptäckas av unga föräldrar. Möjligtvis har vi lättare att ge namnen till barn igen, ifall vi hör namnen som djurnamn först.

Något kattregister motsvarande Centrala hundregistret finns inte, men utifrån listor hos försäkringsbolaget Agria framgår att de allra vanligaste kattnamnen 2014 var Maja, Nisse, Sigge, Smulan, Tiger, Selma, Simba, Findus, Molly och Sixten. Många katter har också personnamn – och hundar och katter ges ofta samma namn. Det tycks vara vanligt att ge katter namn som anspelar på utseende eller egenskaper, som Tiger, Sotis och Busan. Vissa smeksamma namn finns också i kattkretsar, och liksom en del hundar så lystrar också många katter till namnen Smulan och Sessan. Även Gosan finns på den smeksamma kattnamnsrepertoaren.

Många honkatter får samma namn som vi ger till flickor, men överensstämmelsen är inte lika stor mellan kattnamn och barnnamn som mellan hundnamn och barnnamn. Högt på både de tvåbenta och fyrbenta topplistorna finns Maja, Selma, Molly, Alice, Elsa, Sally och Saga. Även några populära pojknamn finns, som Sigge, Sixten och Felix, men de verkar inte vara lika omtyckta som de vanliga flicknamnen.

Namnet Nisse, etta på hankatternas topplista, sticker ut lite, eftersom det sällan används som pojknamn i dag. Kanske är en Nisse-boom alltså i vardande för småpojkar. Annars kan det också vara en variant på det fortfarande rätt populära kattnamnet Misse. Den kvinnliga motsvarigheten Missan ligger också högt.

De litterära kattdjuren Findus och Simba (som dock är ett lejon), inspirerar förstås till namn. Också namn ur Pelle Svanslös värld är populära. Förutom Maja får Måns, Pelle, Murre och Tusse ta steget ut ur sagan. Kända personer som inspirerar till kattnamn är Elvis (Presley), fotbollsspelaren (Lionel) Messi och rockaren Ozzy (Osbourne).

Det brukar sägas att ett bra kattnamn ska innehålla ljudet s, för då lystrar katten bättre. Många kattägare tycks ha tagit fasta på detta, eftersom de flesta namnen faktiskt har ett s-ljud någonstans. Fast det är kanske ändå säkrare att locka till sig katten genom att rassla med skeden i en matskål.

Kaniner har också börjat flytta in i våra bostäder och ta plats i familjen. Från att förut ofta ha levt ett kort och inskränkt burliv som köttråvara, laboratoriedjur eller möjligen gräsklippare, har kaniner blivit alltmer uppskattade som rena sällskapsdjur, också för vuxna. I USA, där termen house rabbits används, och även i Tyskland, är kaniner vanliga som inomhusdjur. Detta inte minst eftersom de är tillgivna, sociala och personliga djur, samtidigt som de är mindre skötselkrävande än hundar och katter. I Norden har också kaninhoppningens popularitet bidragit till att höja kaninernas ställning som sällskapsdjur.

Några samlade förteckningar över kaninnamn finns inte, men via nätet har jag samlat ett par hundra namn. I barnlitteratur och barnfilmer har kaniner länge varit framträdande gestalter, och därigenom har det bildats ett förråd av traditionella kaninnamn, som tycks vara populära i dag. Beatrix Potters Pelle Kanin, Flopsy och Bomullssvans, Bambis kamrat Stampe i Disneys film och inte minst Lille Skutt, Nina Kanin och Mini-Hopp i serierna om Bamse är några exempel på fiktiva kaniner vars namn kaninägarna har tagit till sig.

Kaniner får, precis som hundar och katter, ofta namn som också ges till dagens barn. Molly, Tindra, Nellie, Max och Kasper är några exempel. Också engelska namn, som Blaze och Speedy förekommer, men det tycks som om de traditionella kaninnamnen har en fortsatt stark ställning. Många kaninnamn anspelar på djurens utseende. Några sådana populära namn är Långöra, Pricken, Lakrits och Snövit.

Vid sidan om djurens tilltalsnamn eller vardagsnamn finns också en annan sorts namn: registernamnen. I sådana namn ingår uppfödarens kennelnamn, tillsammans med ett individnamn, som ofta väljs efter givna kriterier. En Welsh corgi-tik med registernamnet Wellcops (kennelnamn) Lollos-Leika (individnamn) har tilltalsnamnet Lollo, och kommer från L-kullen, det vill säga alla tikens syskons namn börjar på L. Andra uppfödare kan ge namn ur till exempel Sagan om Ringen, namn efter kryddor eller namn efter städer. Ibland blir de här individnamnen också djurens tilltalsnamn.

Professionellt uppfödda kaniner kan få registernamn på liknande sätt, men deras motsvarighet till kennelnamn kallas gårdsnamn. Ett par exempel ur kaninvärlden är den svenska världsrekordhållaren i kaninhöjdhoppning (105 centimeter!). Hon har fått registernamnet Snöflingans Majesty of Night, men kallas för Aysel. En annan höjdskuttare heter Silverados Quick Wind, men kallas för Qvikka, som är bildat till registernamnet.

Många populära namn, särskilt personnamn, är alltså gemensamma för olika djurslag. Vi ser också att smeksamma namn används till alla djur och att namnen vandrar mellan arterna. Simba, som först användes till katter, är nu vanligt till både hundar och kaniner. Naturligtvis finns även arttypiska namn: Långöra är oftast en kanin medan Klinga och Träff är jakthundar.

En viss tendens syns till att både pojk- och flicknamn som är nya i Sverige, till exempel Texas, Diesel, Amber, Holly och Kira, först har använts som djurnamn och de senaste åren börjat öka som småbarnsnamn. Bland handjur kommer som sagt många namn också från pojknamn som legat i träda ett tag. Genom tiderna har det dessutom utvecklats ett betydligt större förråd av traditionella djurnamn för handjur.

Vi ska inte heller glömma de könsneutrala namnen, som alltså ges till djur av båda könen. Det kan röra sig om namn som är lika med engelska adjektiv – Happy, Lucky – eller lån av kommersiella namn – Gucci, Tequila, Pepsi och Atari.

Vi lägger numera ner stor omsorg på djurnamnsvalet, en omsorg som förr snarare tillkom lantbrukets djur, särskilt då korna, vilket syns i de många vackra individuella konamn som användes förr. Några exempel från 1700-talet är Sommarlöva, Morgongås och Gullkrona. Att namnbruket har förändrats i och med den förändrade djurhållningen är inte så underligt. Många hundar, katter och kaniner intar ju en position som fullvärdiga familjemedlemmar, medan korna i många fall har blivit en produktionsfaktor. Vi struntar i deras personlighet och ger dem heller inget namn.

Katharina Leibring är förste forskningsarkivarie på Namnarkivet i Uppsala, en avdelning inom Institutet för språk och folkminnen.

Vi listar: Populäraste kattnamnen

 1. Maja/Nisse
 2. Smulan/Sigge
 3. Selma/Tiger
 4. Molly/Simba
 5. Doris/Finus
 6. Lisa/Sixten
 7. Alice/Morris
 8. Smilla/Sotis
 9. Elsa/Elvis
 10. Mimmi/Felix
 11. Sessan/Tusse
 12. Missan/Frasse
 13. Sally/Musse
 14. Saga/Måns
 15. Siri/Leo
 16. Skrålla/Sunen
 17. Busan/Ozzy
 18. Kajsa/Zorro
 19. Stina/Gizmo
 20. Wilma/Bosse

De 20 vanligaste namnen på katter 2014 enligt Agria. Namnen i fetstil var bland de 100 vanligaste till små flickor och pojkar samma år.

Vi listar: Populäraste hundnamnen

 1. Molly/Sigge
 2. Bella/Ludde
 3. Wilma/Bamse
 4. Ronja/Charlie
 5. Nellie/Rocky
 6. Alice/Ozzy
 7. Sally/ Zorro
 8. Maja/Diesel
 9. Selma/Hugo
 10. Doris/Tyson
 11. Nova/Elvis
 12. Tindra/Max
 13. Elsa/Leo
 14. Freja/Simba
 15. Mimmi/Ville
 16. Stella/Gizmo
 17. Saga/Buster
 18. Lisa/Casper
 19. Lady/Bosse
 20. Ebba/Ceasar

De 20 vanligaste namnen på hundar i hundregistret 2014. Namnen i fetstil var bland de 100 vanligaste till små flickor och pojkar samma år.

Tre frågor till Katharina Leibring

Varför började du att forska om husdjursnamn?

Från början är det en kombination av mitt intresse för djur, historia och språk. De vackra ko- och oxnamnen i gamla bouppteckningar i gårdsarkivet hemma väckte tidigt min nyfikenhet. När jag skulle välja avhandlingsämne inom namnforskningen kom jag ihåg dem, och uppmuntrad av min handledare Thorsten Andersson valde jag att studera nötkreatursnamn.

Är husdjursnamn ett bortglömt forskningsområde?

Nej, inte nu längre. Många har nosat på området, även om det är först under 2000-talet som det blivit helt etablerat och erkänt internationellt.

Har du några egna favoriter bland husdjursnamn?

För mig är många djurnamn förknippade med enskilda namnbärare. Därför tycker jag mycket om bland annat hundnamnet Skrållan och kaninnamnen Sötnos och Holly. När jag skrev om namn på 1700-talets nötkreatur fastnade jag för namnen Sommarlöva, Morlika och Vithatt.