Omöjliga ord har bjudits in i värmen

Text:

George Carlin var komikern som gjorde succé genom att skämta om vilka sju ord som inte fick yttras i amerikansk tv. Men dessa ord är på väg att bli accepterade. Och i böcker blir de allt vanligare.

Shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker och tits var de sju ord som George Carlin 1972 identifierade som omöjliga att nämna i tv. Efter ett framträdande i Milwaukee arresterades han för att ha använt just dessa sju ord. Något åtal blev det dock aldrig.

Men vad som är omöjligt att säga förändras med tiden. Det hävdar forskare i psykologi vid San Diego state university. De har med hjälp av databasen Google books analyserat ordens förekomst i böcker mellan 1950 och 2008. Under denna period har de omöjliga orden i genomsnitt blivit 28 gånger vanligare.