Nyfödd i Mölndal får inte heta Åby

Text:

Åby är namnet på en stadsdel i Mölndal. Men ett föräldrapar bosatt i kommunen får inte ge sitt nyfödda barn samma namn. Skatteverket säger nej, med motiveringen att Åby är just ett ortnamn. Det rör sig dessutom om ett mycket vanligt ortnamn som finns över hela landet. Därför anser myndigheten inte att Åby är lämpligt som personnamn. Föräldrarna får därför hitta ett annat förnamn till den nyfödda.