Natalia Ganuza får Wellanderpriset

Natalia Ganuza får Erik Wellanders pris 2022. Hon belönas för sin forskning om flerspråkighet. Minoritetsspråkspriset går till Sveriges dövas riksförbund – och Klarspråkskristallen tilldelas Arbetsförmedlingen.

Text:

Bild: Anders Svensson

Natalia Ganuza får Erik Wellanders pris 2022. Hon belönas för sin forskning om flerspråkighet inom svensk skola och utbildning. Minoritetsspråkspriset går till Sveriges dövas riksförbund – och Klarspråkskristallen tilldelas Arbetsförmedlingen. Priserna delades ut i dag på Språkrådsdagen.

Erik Wellanders språkvårdspris 2022 går till Natalia Ganuza, professor i svenska vid Uppsala universitet. Juryn lyfter i motiveringen fram hennes forskning med inriktning på flerspråkiga och sociolingvistiska perspektiv inom utbildning och skola:

”Hon har i en rad forskningsprojekt givit viktiga bidrag till förståelsen av Sverige som ett mångspråkigt och multikulturellt samhälle genom att studera bland annat modersmålsundervisning, språkliga praktiker hos ungdomar i flerspråkiga storstadsområden och samtida svensk skönlitteratur som grund för att synliggöra och diskutera dominerande ideologier om språk och deras talare genom de skildringar som ges av flerspråkiga och av migrationsrelaterade erfarenheter.”

Natalia Ganuza disputerade i svenska vid Stockholms universitet 2008. Hennes avhandling beskriver bland annat användningen av rak ordföljd – som å sen jag gick – bland gymnasieungdomar i flerspråkiga storstadsområden. En undersökning publicerad i Applied linguistics 2019 som hon gjorde tillsammans med Christina Hedman väckte en hel del uppmärksamhet. De testade ordförråd och läsförståelse hos barn som fick modersmålsundervisning i somaliska. De hittade ett starkt samband – den som var duktig på somaliska var också duktig på svenska. Natalia Ganuza blev professor vid Uppsala universitet 2020.

Minoritetsspråkspriset tilldelas Sveriges dövas riksförbund – som i år fyller 100 år. Juryn belönar förbundet för att ha verkat för ”erkännande av svenskt teckenspråk som språk och som redskap för lärande”:

”Organisationen arbetar brett med att stärka det svenska teckenspråkets ställning och med tillgänglighetsfrågor för teckenspråkiga, såväl nationellt som internationellt.”

Klarspråkskristallen går till Arbetsförmedlingen. Juryn hyllar ”ett föredömligt och genomgripande klarspråksarbete”:

”Med stöd från högsta ledningen har Arbetsförmedlingen lyckats sprida intresse för och kunskap om klarspråk i en stor och samhällsviktig organisation. Myndighetens verktygslåda för klarspråksarbete är inte bara välfylld utan också väl anpassad för olika medarbetare och målgrupper. Här kan andra organisationer, både stora och små, hämta inspiration för sina klarspråksinsatser.”

Minoritetsspråkspriset och Klarspråkskristallen delades ut av kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S). Erik Wellanders pris delades ut av Björn Melander, ordförande i Stiftelsen Erik Wellanders fond och professor i svenska vid Uppsala universitet.