menskonst

Menskonst har blivit en symbol för utmanande konstverk. 

Text:

Menskonst är ett ord som vissa politiker har börjat använda om verk de inte gillar. Det handlar om konst som kan sägas utmana traditionell estetik och konservativa värderingar. Just mens har skildrats i flera uppmärksammade konstverk de senaste åren. Nu har sådana verk blivit symboler för konst som somliga inte anser är lämplig i det offentliga rummet. I Sveriges Radio säger konstkritikern Mårten Arndtzén att konst som syftar till att bryta tabun kring mens kan få motsatt effekt: ”Och kanske är menskonsten, och debatten kring den, en indikation på att det finns en risk där: att man rullar ut en mensröd matta för just de krafter man tror sig bekämpa.”