Mäktiga män dominerar i pressen

Text:

Uttrycket the paper ceiling, ’tidningspapperstaket’ syftar på den sneda könsfördelningen i tryckta medier. Begreppet anspelar på glastaket, en metafor som funnits i svenskan åtminstone sedan 1991.

Glastaket är en bild för kvinnors begränsade karriärmöjligheter; kvinnorna kan se männen som befinner sig ovanför dem i karriären, men inte själva nå dit. Och det verkar som om kvinnorna har lika svårt att tränga igenom trycksvärtan, noterar sociologiforskare vid McGill university i Kanada. Dessa har gått igenom fler än 2 000 amerikanska tidningar och tidskrifter från 1983 till 2003, och sett att mansnamn dyker upp fem gånger så ofta som kvinnonamn – oberoende av tidningarnas inriktning.