Lingvister tar tempen på 50 språk

Text:

Kallt, svalt, varmt och hett. Alla världens språk innehåller ord som beskriver temperatur. Men antalet ord varierar stort, liksom vad de betyder och hur de används. Det visar en ny bok där fyrtio språkforskare beskriver hur temperatur behandlas i över femtio språk: The lingustics of temperature.

När det gäller de grundläggande termerna för temperatur tycks det finnas tre språkgrupper: de språk som bara skiljer mellan kall och varm, de som skiljer mellan kall, varm och het och slutligen de som skiljer mellan kall, sval, varm och het. Det påverkar innebörden av termerna. I språken med samma ord för varm och het, till exempel, neutraliseras skillnaden mellan dem; man uppfattar det varma annorlunda än de människor gör som talar ett språk som skiljer mellan varm och het.

I Centralafrikanska republiken går det hett till. Gbaya, som talas där, innehar ett slags rekord med tolv ljudhärmande uttryck mellan varm och het. I gbaya betyder wòsi-wòsi ’varm’ och gòsi-gòsi ’mysigt varm’. Det senare uttrycket kan även få en kylslagen svensk att känna den gosiga värmen komma krypande.